Arama sonuçlarınız

Kurumsal

Hakkımızda

Türkiye Genelindeki Emlak Meslek Derneklerinin amacı emlak danışmanlığı ve aracılığı ile uğraşan meslektaşlarımızın bir araya toplamak onların mesleki ve sosyal haklarını korumak, aralarındaki dayanışmayı arttırmak, mesleğini doğru şekilde temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artıracak yönde çalışmalar yapmaktır.

Ataköy Emlak Müşavirleri Derneği 2014 yılında kurulmuş olup bugüne kadar hizmetini sürdürmektedir. Derneğimiz bölgedeki meslektaşlarımızın çalışmalarını güvenilir ve profes­yonel olarak yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalarımızda bize yardımlarını esirgemeyen ve bizimle dayanışma içinde bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Birlik ve beraberliğimizin devamı dileğiyle.

Ataköy Emlak Müşavirleri Derneği
Yön. Kur. Başkanı
Tolga BAYRAKTAR

Misyonumuz

Çalışmalarımız, kamu yararı elde edilmesini sağlamaktır. Evrensel ve bölgesel iş etiği ilkelerinin, her il ve bölgelerde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla, derneğimizin bir referans merkezi niteliği kazanmasıdır.

Vizyonumuz

Mesleğimize yönelik İtibar algısının, en iyi seviyede oluşmasını sağlamaktır. ” Emlakçı” algısını, ”Profesyonel Gayrimenkul Danışmanlığı”, ”Emlak Müşaviri” kimliğini kazandırmaktır.

Değerlerimiz

Misyonumuz, varlık sebebimizi en sade, şeffaf biçimiyle anlatırken; vizyonumuz, toplumsal düzeyde hedefimizi belirler.

Bu hedefe, ulaşılmasıyla son bulacak bir nokta olarak değil; ilerleme ve gelişmenin ışığı olarak, sürekli bir yolculuk şeklinde değerlendirmekteyiz.

ATEMDER, Üyelik Beyanının özünü oluşturan değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen bir rehber olacaktır.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri, derneğin tüm idari fonksiyonları ve karar mekanizmalarının temelini oluşturur.

İş etiğinin, kanun veya ahlak dışı yollara sapmamanın ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına değil, gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir içeriği olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede sürdürülebilirlik ilkesi önem kazanmaktadır.

  • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata düzenlemelere uyarız.

  • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

  • Doğruluk ve şeffaflığı, ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

  • İş etiğimizi yazılı kültürümüz haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

  • Üyelerimiz kalkınmasında bulunacak her türlü katkıda çalışmaları destekleriz.

  • Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

  • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

     

İlanları Karşılaştır